ReasonToLove

67 tekstów – auto­rem jest Reason­To­Love.

Cza­sem chciałoby się po­lecieć jak mo­tyl. Wca­le nie tak wy­soko, w przes­tworza, jak ptak. Nie aż do gwiazd, jak ra­kieta. Po pros­tu przez chwilę być mo­tylem. Unieść się po­nad prob­le­my, uj­rzeć świat [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 września 2011, 20:05

Ciężko jest żyć bez nadziei, ale łat­wiej umierać bez złudzeń.` 

myśl
zebrała 24 fiszki • 5 sierpnia 2011, 08:27

Czym jest milość?
Co to ta­niec, mu­zyka, szczęście, pas­ja ?
Nie py­taj­my o to.
Brak dla nich wlaści­wych definicji.
Bo o nich się nie mówi. Je się czuje. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 czerwca 2011, 15:34

Nasze blędy mogą oka­zać się naj­slod­szy­mi w życiu.
Nie bójmy się po­pel­niać blędów - żyj­my, aby nicze­go nie żalować.
Poczuj­my wol­ność, na­wet jeśli będzie się to wiąza­lo z później­szy­mi konsekwencjami. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 11 maja 2011, 20:46

- Jes­tem szczęśli­wa - po­wie­dziala, po­pijając ko­lejną setkę piwem.
Dość dziw­ne poczu­cie estetyki. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 13 kwietnia 2011, 18:43

Śmierć nie wy­biera - trze­ba po­godzić się z nieu­chron­nością losu. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 9 kwietnia 2011, 19:05

Są oso­by, które nie mając nic, pot­ra­fią dać nam wszystko. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 26 marca 2011, 20:19

Nag­le coś we mnie pękło. Nie byłam już sobą. Nie byłam w sta­nie lo­gicznie myśleć. Na­rodziło się we mnie coś, z czym nie miałam siły wal­czyć - dzi­kie prag­nienie Two­jej milości. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 21 marca 2011, 18:04

"Mam twar­dy kark - nie złamiecie go.
Chcę żyć i przeżyję.' 

myśl
zebrała 17 fiszek • 19 marca 2011, 17:48

Mialam wiarę - Zawiodła.
Mialam ser­ce - Pękło.
Mialam nadzieję - Zgasła.
I znów jes­tem z tym wszys­tkim sama. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 12 marca 2011, 21:04

ReasonToLove

Niektórzy mi mówią, że troszkę zagubiona. Możliwe. 7890353 - lubię rozmawiać z ludźmi, przebywać wśród nich. Jeśli chcesz, napisz : )

Zeszyty
  • Najcudowniejsze na świecie. – W tym zeszy­cie znaj­dują się myśli, które prze­de wszys­tkim opi­sują mo­je sy­tuac­je czy też uczu­cia.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ReasonToLove

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność